Zee Boerderij IJmond
 
 
 
artwork overall -artboards-01.png
 

 

Zee boerderij

 
 
 
 
 

De oprichters van Stichting Zee Boerderij IJmond vertellen over hun plannen in het havengebied van IJmuiden. Ze willen zeewier inzetten als natuurlijk bio-filter van het water dat richting de zee stroomt.

Met de zeewieroogst worden producten gemaakt, zoals bio-plastic of een zeewierlamp.

 
 
 
artwork overall -collage-02.png
 

 

3 doelen

1| ONDERZOEK: Zeewier fungeert als een natuurlijk filter van water en lucht. Het zet namelijk CO2 om in zuurstof, maar filtert ook opgeloste nutriënten en metalen zoals chloride uit het water. Zee Boerderij IJmond zet daarom een 1 jaar durende onderzoekspilot op waarin de filterende werking van zeewier wordt onderzocht in de haven van IJmuiden. Zeehaven IJmuiden leent zich uitstekend voor de zeewierproef. Het water bevat voldoende voedingsstoffen (mineralen/metalen), voldoende saliniteit en heeft ook goede hydromorfologische omstandigheden. Door in 2017/2018 een jaar lang intensief onderzoek te doen naar zeewierkweek in een zeehaven wordt er kennis en kunde gewonnen voor onderzoek en toepassingen op grote schaal off shore. We doen dit onderzoek in samenwerking met instituten als NIOZ, Wageningen UR en ECN.

2| EDUCATIE: Naast onderzoek wil de stichting zich ook richten op duurzaamheids-educatie. Bij veel mensen heerst onwetendheid over milieuproblematiek.

Daarom wordt een educatiecentrum opgericht waar kennisgemaakt kan worden met alle facetten van zeewier. Er zullen workshops en excursies georganiseerd worden rondom het proces van zeewierkweek en verwerking. Dit programma richt zich zowel op schoolklassen en groene bedrijfsuitjes als op dagjesmensen.

3| PRODUCT: Met de zeewieroogst zullen producten gemaakt worden waarvan de opbrengst terugvloeit in de stichting. In samenwerking met ontwerpers zullen er designs gemaakt worden zoals bijvoorbeeld een zeewierlamp. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de pigmenten en bindmiddel uit zeewier zeer geschikt om als grondstof te dienen voor producten als verf, bioplastic en verzorgingsproducten.

 
 
artwork Zeeboerderij kaart-04.png