Zee Boerderij IJmond
 
 
 
tekeningen-01.jpg
 

 

Zee boerderij ijmond

Wij (Nikki en Sjoerd) hebben een grote passie voor natuur, duurzaamheid en ons water in het bijzonder. Vanuit deze passie hebben wij Stichting Zee Boerderij IJmond opgericht met als doel zeewier te kweken,

te oogsten en te verwerken tot een duurzame grondstof. In het havengebied van IJmuiden willen wij middels zeewierkweek milieuvervuiling tegen gaan en de gevolgen van klimaatverandering reduceren.

 
 
 
tekeningen-02.jpg
 

 

zeewier 

Zeewier heeft een uitstekende filterende werking op het water. Met iedere oogst zijn we in staat om een percentage zware metalen en nutriënten uit het water te halen. Daarnaast zet zeewier koolstofdioxide (CO2) om in zuurstof wat een positief effect heeft op de lokale biodiversiteit en de visstand.

Doorgaans kweken zeewier boerderijen  wier voor de food sector, maar Zee Boerderij IJmond richt zich op het ontwikkelen van non-food producten zoals designproducten, bioplastic en andere innovatieve materialen en producten.

Veel gebieden in Nederland zijn niet geschikt voor het telen van zeewier voor voedselconsumptie doordat het water vervuild is. Juist deze waterlichamen schreeuwen om hulp. Door onze zeewier boerderij een dubbelfunctie te geven als natuurlijk biofilter en producent van duurzame, waardevolle grondstof, zorgt Zee Boerderij IJmond voor een ‘gezuiverde oogst, en een 'zuivere zee’.

 
 
tekeningen-03.jpg
 
 

   

WAAROM?

In de omgeving van grote Europese zeehavens is de milieu problematiek aantoonbaar en zichtbaar. Het water staat onder hevige druk door de gevolgen van de aanwezigheid van zware industrie, intensieve scheepvaart en een toestroom van vervuild water. Daarnaast speelt ook klimaatverandering een rol. In zowel de Rotterdamse als Amsterdamse zeehavengebieden stroomt het toenemende binnenlands fosfaatrijk water als reststroom richting open zee. Beide effecten zijn in Nederland geen geheim meer. We zijn ons bewust van de impact die we hebben op het milieu en klimaat. Problemen lost men, vooralsnog, veel op het vaste land op door te investeren in energiebesparende maatregelen zoals windmolens, zonnepanelen en duurzame gebouwen.

Maar de problematiek blijft niet beperkt tot de atmosfeer en het land waarop wij wonen, maar betreft evenzogoed de enorme hoeveelheid water op onze planeet. Het leven in onze zeeën en oceanen betaalt hiervoor een prijs, een prijs die de komende eeuw verder zal stijgen.

Het wordt tijd om onze duurzame peilers op onze wateren te richten. Zee Boerderij IJmond zet zich in om van de rest- en afvalstromen in ons zoute water nieuwe grondstoffen te winnen en duurzame producten te produceren.

 
 
tekeningen-04.jpg