Zee Boerderij IJmond
 
 
 
tekeningen-01.jpg
 

 

Zee boerderij ijmond

Wij (Berthine, Nikki en Sjoerd) hebben een grote passie voor natuur, duurzaamheid en ons water in het bijzonder. Daarom hebben wij Stichting Zee Boerderij IJmond op- gericht om zeewier te kweken,

te oogsten en te verwerken tot duurzame grondstof. In het havengebied van IJmuiden willen wij middels zeewierkweek milieuvervuiling tegen gaan en de gevolgen van klimaatverandering reduceren.

 
 
 
tekeningen-02.jpg
 

 

zeewier 

Zeewier heeft een uitstekende filterende werking op het water. Met iedere oogst zijn we daarmee in staat om een percentage zware metalen en nutriënten uit het water te halen. Daarnaast zet zeewier koolstofdioxide (CO2) om in zuurstof wat een positief effect heeft op de lokale biodiversiteit en de visstand.

Doorgaans storten zeewier boerderijen zich op het produceren van wier voor de voedselindustrie maar Zee Boerderij IJmond richt zich op het ontwikkelen van non-food producten zoals designproducten, bioplastic en andere innovatieve producten.

Veel gebieden in Nederland zijn niet geschikt voor het telen van zeewier voor voedselconsumptie door het vervuilde water. Juist deze waterlichamen schreeuwen om hulp. Door onze zeewier boerderij een dubbelfunctie te geven als natuurlijk biofilter en het wier als waardevolle grondstof, zorgt Zee Boerderij IJmond voor een ‘gezuiverde oogst, en een zuivere zee’.

 
 
tekeningen-03.jpg
 
 

   

WAAROM?

In de omgeving van grote Europese zeehavens is de milieu problematiek aantoon- baar en zichtbaar. Het water staat onder hevige druk door de gevolgen van de aanwezigheid van zware industrie, intensieve scheepvaart en vervuild water. Hiernaast is ook klimaatverandering op den duur een kwade geest. In zowel de Rotterdamse als Amsterdamse zeehavengebieden stroomt het toenemende binnenlandse fosfaatrijk water als reststroom richting open zee. Beide effecten zijn in Nederland geen geheim meer. We zijn ons bewust van de impact die we hebben op het milieu en klimaat. Problemen lost men, vooralsnog, veel op het vaste land op door te investeren in energiebesparende maatregelen, windmolens en duurzame gebouwen.

Maar de problematiek blijft niet beperkt tot de atmosfeer en het land waarop wij wonen, maar betreft even- zogoed de enorme hoeveelheid water op onze planeet. Het leven in onze zeeën en

oceanen betalen hiervoor een prijs, een prijs die de komende eeuw verder zal stijgen.

Het wordt tijd om onze duurzame peilers op onze wateren te richten. Zee Boerderij IJmond zet zich in om van de rest- en afvalstromen in ons zoute water nieuwe grondstoffen te winnen en duurzame producten te maken.

 
 
tekeningen-04.jpg