Zee Boerderij IJmond
 
 
 
tekeningen-01.jpg
 

 

Zee boerderij ijmond

Onze dagelijkse bezigheden, de industrie en intensief vervoer over water zorgen voor grote uitdagingen wat betreft de water-, lucht- en milieukwaliteit in de zeehaven van IJmuiden. Stichting Zee Boerderij IJmond zet zich in voor een schonere zeehaven door onderzoek te doen naar de filterende werking van kleinschalige zeewierkweek in de zeehaven van IJmuiden.

De doelstelling is om CO2, fijnstof, NOx, nutriënten, chloride en andere opgeloste stoffen uit het water te filteren, de circulaire economie te stimuleren en duurzame bewustwording bij eenieder te vergroten.

 
 
 
tekeningen-02.jpg
 

 

zeewier kweek

Met behulp van zeewierkweek wordt dus koolstofdioxide omgezet in zuurstof en worden opgeloste nutriënten en mineralen uit het water opgenomen. Dit zijn niet alleen mineralen die als voedsel dienen voor organismen, maar ook schadelijke stoffen die in het water komen door intensieve scheepvaart en industrie.

Zeewiervelden vormen dus een laatste vangnet voor nutriënten als fosfaat, een essentieel mineraal voor de groei van planten, voordat dit naar de diepzee verdwijnt. Kleinschalige zeewierboerderijen in het Noorderbuitenkanaal bij IJmuiden moeten dus primair gaan dienen als bio-filter van het water richting zee.

 
 
tekeningen-03.jpg
 
 

   

zeewier Plastic

Wanneer het zeewier geoogst wordt betekend dit niet het einde van zijn duurzame loopbaan. Naast dat het een hele goede bio-filter is heeft zeewier nog veel meer eigenschappen. Zo zit er bijvoorbeeld agar-agar in zeewier, een bindmiddel.

Dit kan als grondstof dienen voor bio-plastics of duurzame verf. Maar ook de pigmenten uit zeewier en de overige biomassa kunnen uitstekend dienen als grondstof van "groene" producten.

 
 
tekeningen-04.jpg