Zee Boerderij IJmond
 
 
 
zeewier 1.png
 

 

waarom

In de omgeving van grote Europese zeehavens is de milieu problematiek aantoon- baar en zichtbaar. Het water staat onder hevige druk door de gevolgen van de aanwezigheid van zware industrie, intensieve scheepvaart en vervuild water. Hiernaast is ook klimaatverandering op den duur een kwade geest. In zowel de Rotterdamse als Amsterdamse zeehavengebieden stroomt het toenemende binnenlandse fosfaatrijke water als reststroom richting open zee. Beide effecten zijn in Nederland geen geheim meer. We zijn ons bewust van de impact die we hebben op het milieu en klimaat. Prob- lemen lost men, vooralsnog, veel op het vaste land op door te investeren in energiebesparende maatregelen, windmolens en duurzame gebouwen.

Maar de problematiek blijft niet beperkt tot de atmosfeer en het land waarop wij wonen, maar betreft even- zogoed de enorme hoeveelheid water op onze planeet. Het leven in onze zeeën en oceanen betalen hiervoor een prijs, een prijs die de komende eeuw verder zal stijgen.

Het wordt tijd om onze duurzame peilers op onze wateren te richten. Zee Boerderij IJmond zet zich in om van de rest- en afvalstromen in ons zoute water nieuwe grondstoffen te winnen en duurzame producten te maken.

 
 
 
collages site zeeboerderij kaart-02.png
 

 

waar

Waarom doen we dit juist in IJmuiden? Zeehaven IJmuiden is een gebied met een grote tegenstelling. Aan de ene zijde veel natuur, zee en strand en aan de andere zijde juist zware industrie en intensieve scheepvaart. Dit wreekt zich op de kwaliteit van het water. Daarom is juist dit havengebied uitermate geschikt voor het aanbrengen van een biofliter van zeewier.

Op drie verschillende locaties in Zeehaven IJmuiden zullen kleinschalige kweekinstallaties geplaatst worden. Deze locaties bevinden zich aan beide zijden van de pier en voor het forteiland. Op deze manier komt zoveel mogelijk water in aanraking met de filterende werking van het zeewier, voordat het de Noordzee op stroomt.

 
 
collages site zeeboerderij constructie-03.png
 
 

   

hoe

Het zeewier wordt gekweekt aan speciaal hiervoor ontwikkelde constructies. Deze bestaat uit 2 ankerpalen die in de zeebodem verankerd zijn. Tussen deze palen zijn lijnen gespannen die drijvend worden gehouden met boeien. De lijnen kunnen met eb en vloed mee bewegen langs de palen waardoor het zeewier altijd in het water drijft.

Aan de horizontaal gespannen lijnen, die op het water drijven,hangen touwen van ongeveer 2 meter lang. Hieraan worden de kleine zeewiersporen bevestigd, om vervolgens in enkele maanden te groeen tot oogstbaar zeewier.

 
 
collages site zeeboerdeij construcite 2-04.png